Ergotherapie

De tips van de ergotherapeut om de dagelijkse bewegingen zo onbelast en ergonomisch mogelijk uit te voeren zijn van meerwaarde, want er zijn altijd bewegingen die ik al mijn hele leven als vanzelfsprekend vond, maar als ik die dan niet meer kan toepassen doordat het spasme dit verhinderd, is het fijn om andere minder belastende bewegingen toe te passen die mij door de ergotherapeut zijn aangedragen.
Evenals de aanpassingen in en om de woning en de steun bij het aanvragen hiervan bij instanties die hiervoor financiële vergoedingen moeten uitkeren heb ik positief ervaren.